Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Makale Arama-Dijital Veri Tabanları

- Bu veri tabanları sayesinde hazırlayacağınız sunumlar vb. çalışmalar için gereken makale, kitap, tez vb. kaynaklara ulaşabilirsiniz. Veri tabanları sadece ÇOMÜ kampüsündeki internet bağlantısı ile çalışmaktadır. Veri tabanlarına kampüs dışından erişim sağlamak için http://lib.comu.edu.tr/kampusdisi.php adresini

tıklayınız.

 

 

 http://www.jstor.org/

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

http://www.toplukatalog.gov.tr/?mktp

http://search.proquest.com/

http://www.sciencedirect.com/

http://referenceworks.brillonline.com/

http://cat.lib.comu.edu.tr/yordambt/yordam.php