Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Fakülte Kalite Güvencesi Koordinatörü:  Dr. Öğr. Üyesi Gülçin OKTAY

Kalite Güvencesi Komisyonu Üyeleri Dahili E-posta
Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Başkan) 22259 mehmetaliyolcucomu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK 22279 ahmetturanturkcomu.edu.tr
Doç Dr. Ümit EKER   22100 umitekercomu.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Levent YENER 22276 mlyenercomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin OKTAY 22063 oktaygulcincomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Özgül ÖZBEK 22278 ozgulozbekcomu.edu.tr