Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

KİDR Raporu

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm İçi Değerlendirme Raporu

Ekler

TDE 2022 KİD Raporu.pdf