Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Faydalı Linkler

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu ana sayfası, Türkçe sözlükler, yazım kılavuzu, yayınlar, kütüphane bölümlerini içeriyor.


Türkiye Yazmaları

Bu sitede Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Milli Kütüphane arşivindeki eserlerin görüntüleri yer almaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Kitap

Arkeoloji, edebiyat, felsefe, halk bilimi/halk kültürü, kültür, kültürel miras, sanat ve tarih alanlarında yazılmış e-kitaplara ulaşabilirsiniz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi

Milli Kütüphane

Milli Kütüphane Başkanlığı Resmi Web Sitesi

İslam Araştırmaları Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi internet sitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

TDK Süreli Yayınlar Veritabanı

Dergilerin veri tabanları

Archive

Archive kitap, film, müzik arşivleri barındıran dijital kütüphane hizmetidir.

Türkoloji Sorgu Sistemi (TÜRKSOR)

Türk Dili, edebiyatı, tarihi, halk bilimi ve dilbilim başta olmak üzere konuyla ilgili internet kaynaklarını dizinleyen bir sistemdir.

Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası Veritabanı

Osmanlı dönemi edebiyatı üzerine yapılmış ve yapılmakta olan tezler, kitaplar, makaleler, bildiriler ile projeleri içeren ve ücretsiz ulaşılabilen Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı