Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hakkımızda

Programın Kısa Tarihçesi

1994-1995 Akademik yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde normal öğretimle lisans programına başlayan Bölümün, 1998-1999 Akademik yılında ikinci öğretim programı açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 26 Temmuz 2022 tarihinden beri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almakta, örgün ve ikinci öğretimi ile öğretim faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca Bölümümüzde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programları da bulunmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Vizyon ve Misyonu

Vizyon: Genç ve dinamik akademik kadrosuyla özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürebilir eğitim programıyla, kurumsal ilkelere dayalı ve kalite odaklı işleyişiyle, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle, başta Çanakkale ili olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek güçlü bir bilimsel odak haline gelmek.

Misyon: Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten, kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak.

Programın Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının amacı Türk Dili ve Edebiyatı alanında kullanılan yöntem ve teknikleri bilen; alanıyla ilgili literatüre hâkim; edebi metinlerin anlaşılması için gerekli bilgi ve beceriye sahip; alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanında kullanabilen; alanıyla ilgili çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri takip eden ve bu tür etkinliklerde görev alabilen; yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş; yurduna, milletine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrenciler yetiştirmektir.

Programın İdari Yapısı ve Öğretim Kadrosu

Bölüm idari yapısı Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları ve Anabilim Dalı Başkanlarından oluşmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 Profesör, 6 Doçent, 7 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi Doktor olmak üzere 19 akademik personelden oluşmaktadır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Taner GÖK

Sekreter: Fatih CİNKİZ