Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hakkımızda

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında normal öğretimle lisans eğitimine başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında ikinci öğretimin açılmasıyla lisans eğitimi gören öğrenci sayısını şu anda yaklaşık 600'e çıkarmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün dört yıllık lisans öğretimini başarıyla tamamlayan ve mezun olduktan sonra formasyon derslerini alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ile özel okullarda öğretmenlik veya üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.

3'ü profesör, 6 doçent, 7'si doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 2'si araştırma görevlisi doktor olmak üzere 19 öğretim elemanının bulunduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite odaklı, yenilikçi çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmakla tanınan model bir bölüm olma amacındadır. Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle Bölümün hedefi; bireysel yeteneklerini geliştiren, bilgilerini sosyal yaşama aktarabilmek için çağdaş metotları ve teknolojiyi kullanabilen, eleştirel düşünen, ömür boyu öğrenmeyi ilke edinen, ulusal ve uluslararası platformlara katılabilecek özgüvene sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunarak yaratıcı düşünebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bilim insanları ve öğretmen adayları yetiştirmektir.

YÖNETİM
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK

Doç. Dr. Taner GÖK

Sekreter: Kamile ÇETİNBİLEK