Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzları

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme ile ilgili belgeler aşağıda listelenmiştir:

1. ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

2. Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu

3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri

4. Ders Bilgi Paketlerinde Değerlendirme

5. ÇOMÜ Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu

6. Ölçme Değerlendirme Örnekleri

7. Sınav Kağıdı Şablonu

8. Not İtiraz Formu

9. Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı

10. Sınav Komisyonu Değerlendirme Tutanağı

Ekler

1. ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.pdf
2. Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri Örnekleri.pdf
4. Ders Bilgi Paketlerinde Değerlendirme.pdf
5. Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu.pdf
6. Ölçme Değerlendirme Örnekleri.pdf
7. Sınav Kağıdı Şablonu.docx
8. Not İtiraz Formu.docx
9. Sınav Notu İtiraz Değerlendirme Tutanağı.docx
Sınav Komisyonu Değerlendirme Tutanağı.docx