Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Akreditasyon Belgeleri

Akreditasyon Belgeleri

Ekler

Akreditasyon Belgeleri (Türkçe).pdf
Akreditasyon Belgeleri (¦ngilizce).pdf