Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İç Paydaşlarla İlişkiler

Öğrenci (Lisans-Lisanüstü) Memnuniyet Anketi 

Not: Anketi doldurduktan sonra mehmetaliyolcucomu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Ekler

Öğrenci Memnuniyet Anketi.docx