Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Lisans Sınav Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19649&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

2013 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için Lisans sınav yönetmeliği

https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi.html

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yaz okulu yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7903&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Farklı konularda yönetmelik görmek için aşağıdaki linki tıklayınız. https://ogrenciisleri.comu.edu.tr/mevzuat/mevzuat-r11.html