Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Yönetimi

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Dahili: 22259; E-posta: mehmetaliyolcucomu.edu.tr)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Dahili: 22279; E-posta: ahmetturanturkcomu.edu.tr)

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Taner GÖK (Dahili: 22252; E-posta: tanergokcomu.edu.tr)

Bölüm Sekreteri: Fatih CİNKİZ (Dahili: 22257; E-posta: fatihcinkizcomu.edu.tr)