Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Stratejik Plan

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Stratejik Planı

Ekler

2024-2028 TDE Stratejik Performans Göstergeleri.pdf
2024-2028 TDE Stratejik Planı.pdf