Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mezunlarımız ve Mezunlarla İletişim

Bölümümüz  Mezun İlişkileri Koordinatörleri:

Doç. Dr. Taner GÖK (Dahili: 22252; E-posta: tanergokcomu.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Bahar ERİŞ KARAOĞLAN (Dahili: 22063; E-posta: bahareriscomu.edu.tr)

 

Ekler

Mezun Memnuniyet Anketi.docx
Mezunlarla İletişim Hakkında.docx