Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Paydaş İlişkileri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız