Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

TDE Program Görevlileri

2023-2024 Akademik Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Görevlileri

Program

Öğretim Üyesi

Dâhili

E-mail

Farabi Değişim Programı

Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK

 

22279

ahmetturanturkcomu.edu.tr

Erasmus ve Mevlana Değişim Programı

 

Doç. Dr. Taner GÖK

22252

tanergokcomu.edu.tr

Çift Anadal-Yandal

 

 Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR 

 

22084

bilgingungorcomu.edu.tr

AKTS (ECTS-Bologna)

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA

 

22147

elifkayacomu.edu.tr

Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu (ADEK) Üyesi 

 

 Doç. Dr. Ümit EKER

 

22100

umitekercomu.edu.tr

Web Sayfası

 

Arş. Gör. Dr. Bahar ERİŞ KARAOĞLAN

 

22063

bahareriscomu.edu.tr

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Özgül ÖZBEK 22147 ozgulozbekcomu.edu.tr