Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İdari Personel

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sekreteri:  Kamile ÇETİNBİLEK

Dahili: 22078