Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Akademik Danışmanlar (2022-2023)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ AKADEMİK DANIŞMAN LİSTESİ

GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

İLETİŞİM

SINIFLAR

Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK

22279

NÖ. 1. Sınıf

Öğr. Gör. Dr. Gamze KARGI İNCE

22278

NÖ 2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi M. Levent YENER

22276

NÖ 3. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA

22147

NÖ 4. Sınıf

Prof. Dr. Mustafa SEVER

22161

İÖ 1. Sınıf 

Dr. Öğr. Üyesi Necmi AKYALÇIN

22288

İÖ 2. Sınıf

Doç. Dr. Ümit EKER

22100

İÖ 3. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK

22081

İÖ 4.Sınıf