Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Stratejik Eylem Planı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Stratejik Eylem Planı

Ekler

TDE Stratejik Plan 2023-2025.pdf