Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özdeğerlendime Raporları

Özdeğerlendime Raporları

Ekler

2020 Öz Değerlendirme Raporu (Lisans).pdf
2021 Öz Değerlendirme (Lisans).pdf
2021 Öz Değerlendirme Raporu (Doktora).pdf
2021 Öz Değerlendirme Raporu (Yüksek Lisans).pdf
2022 Öz Değerlendirme Raporu (Doktora).pdf
2022 Öz Değerlendirme Raporu (Lisans).pdf
2022 Öz Değerlendirme Raporu (Yüksek Lisans).pdf
ÖDR Değerlendirme Raporu.pdf
ÖDR Yönetici Özeti.pdf
TDE 2023 Öz Değerlendirme Raporu (Doktora).pdf
TDE 2023 Öz Değerlendirme Raporu (Lisans).pdf
TDE 2023 Öz Değerlendirme Raporu (Yüksek Lisans).pdf