Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dış Paydaşlarla İlişkiler

Mezun memnuniyet anketi

Ekler

18-mezun-memnuniyet-anketi (1).docx