Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ders Programı Çıktı ve Matrisi

Lisans Ders Programı Çıktı ve Matrisi için tıklayınız http://ebs.comu.edu.tr/tyyc.aspx?bno=1070&bot=1586

Yüksek Lisans Ders Programı Çıktı ve Matrisi için tıklayız http://ebs.comu.edu.tr/tyyc.aspx?bno=1613&bot=2101

Doktora Ders Programı Çıktı ve Matrisi için tıklayınız http://ebs.comu.edu.tr/tyyc.aspx?bno=1614&bot=2102