Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2021-2025 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

2021-2025 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Ekler

2021-2025 TDE Stratejik Performans Göstergeleri.doc