Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hakkımızda

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında normal öğretimle lisans eğitimine başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında ikinci öğretimin açılmasıyla lisans eğitimi gören öğrenci sayısını şu anda yaklaşık 600'e çıkarmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün dört yıllık lisans öğretimini başarıyla tamamlayan ve mezun olduktan sonra formasyon derslerini alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları ile özel okullarda öğretmenlik veya üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.

2'si profesör, 1'i doçent, 7'si yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 5'i araştırma görevlisi olmak üzere 16 öğretim elemanının bulunduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine, bilgi toplumunun pozitif katılımcıları olmaları için gereken bilgi, beceri, kültür ve ahlakî değerleri en üst düzeyde kazandıran ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmakla tanınan model bir bölüm olma amacındadır. Bölümün hedefi; bireysel yeteneklerini geliştiren, bilgilerini sosyal yaşama aktarabilmek için çağdaş metotları ve teknolojiyi kullanabilen, eleştirel düşünen, ömür boyu öğrenmeyi ilke edinen, ulusal ve uluslararası platformlara katılabilecek özgüvene sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunarak yaratıcı düşünebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bilim insanları ve öğretmen adayları yetiştirmektir.

YÖNETİM

Bölüm Başkanı Vekili : Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL
Sekreter: Yeliz IŞIK